БАДМИНТОН ЗАЛАЕВРОПА ЛЮЛИН

БАДМИНТОН ЗАЛА

ЕВРОПА-ЛЮЛИН

Докоснете се до магията на бадминтона в най-новата зала в София, зала Европа-Люлин!

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД
НА СПОРТЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА

ЧАСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.    Настоящият ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД е предназначен за регулиране на отношенията между бадминтон зала Европа  и посетителите (клиентите) му при предоставяне на услуги от бадминтон зала Европа.

1.2.    Работното време на залата  e от 7:00 до 23:00 часа за периода от понеделник до петък и от 8:00 до 22:00 часа в събота и неделя.

1.3.    Всяка услуга се заплаща предварително на рецепцията. Сума заплатена за предоставяне, на каквато и да е услуга от залата, не се възстановява.

1.4.    Всеки посетител е длъжен:

  • да спазва настоящия Правилник за вътрешния ред;
  • да се съобразява с удобството на останалите посетители и с инструкциите на служителите на бадминтон зала Европа ;
  • да пази имуществото на залата;
  • да носи отговорност за личните си вещи.

1.5.    Бадминтон зала Европа се задължава:

  • да съобщава своевременно за промени в Правилника за вътрешния ред;
  • да уведомява своевременно посетителите за всички промени в графика и работното време на залата;
  • да контролира спазването на Правилника за вътрешния ред от всички посетители;
  • да поддържа съоръженията в залата в технически изправен вид.

1.6.    С оглед повишаване качеството на услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, бадминтон зала Европа има право временно да ограничи или преустанови достъпа до определени услуги или помещения.

ЧАСТ II. ДОСТЪП ДО БАДМИНТОН ЗАЛА  ЕВРОПА

2.1.    Посетителите на бадминтон зала Европа са длъжни при всяко посещение да се регистрират на рецепцията.

2.2.    Задължително е използването на специално донесени за тренировките чисти спортни обувки и спортно облекло.  В противен случай клиентът няма да бъде допускан до съоръженията на бадминтон зала Европа.

2.3.    Инструкторите и треньорите са упълномощени да прекратят тренировката на всеки спортуващ, ако е влязъл на тренировка в залите с мръсни, кални, непочистени спортни обувки или ако с действията си би могъл да замърси или повреди имуществото на бадминтон зала Европа.

2.4. Достъп на хора, неползващи спортните съоръжения на бадминтон зала Европа не се допускат на корта.

2.5.    Лицата, желаещи да огледат на съоръженията в спортен център Европа , трябва да обуят калцуни за еднократна употреба при влизането в спортен център Европа. В противен случай няма да бъдат допуснати.

2.6.    Пушенето във всички помещения на центъра е строго забранено. Консумацията на храни и напитки (с изключение на предлаганите на рецепцията бутилирани енергийни напитки и вода) не е разрешена в помещения на бадминтон зала Европа.

2.7.    Клиент, който не спазва Правилника за вътрешния ред, хигиенните изисквания, не опазва имуществото в бадминтон зала Европа или нарушава тренировъчния процес на останалите клиенти, ще бъде помолен да напусне центъра.

2.8.    Шкафчетата са на разположение на посетителите в спортен център Европа, само за времетраенето на тяхното посещение. Щетите по шкафче, което по време на ползване бъде повредено или оставено в неприемлив вид, са за сметка на лицето, което го е използвало последно. Забравени вещи се пазят в продължение на 15 дни. Бадминтон зала Европа не носи отговорност за откраднати вещи и ценности на територията на съблекалните, заведението и спортната зала.

2.9.    бадминтон зала Европа не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи.

2.10.    Всеки посетител в спортен център Европа се задължава да ползва услугите и съоръженията в бадминтон зала Европа, като се съобразява с общото си здравословно състояние и физически възможности. бадминтон зала Европа не носи отговорност за контузии, травми и инциденти, възникнали в резултат на неподходящото здравословно и физическо състояние на посетителя или такива, причинени в следствие на употреба на алкохолни или наркотични вещества.

2.11. В случай че посетител в бадминтон зала Европа използва помещенията, съоръженията и услугите, предлагани от бадминтон зала Европа, в нарушение на настоящия правилник, бадминтон зала Европа не носи отговорност за вреди, както и за получени травми и контузии.

2.12. Отговорността на бадминтон зала Европа, с изключение на случаите на умисъл или груба небрежност, се ограничава до размера на платените и ползвани от посетителя услуги в Спортен център Европа , но не повече от размера на годишния абонамент за ползвания от посетителя вид услуга.

ЧАСТ III. ДЕЦА

3.1.    Деца и младежи могат да използват услугите само по време на обявеното работно време.

3.2.    Деца под 14  г. не се допускат да използват залата  , освен ако не са  с персонални инструктор или част от групова тренировка, организирано от бадминтон зала Европа. бадминтон зала Европа а си запазва правото да откаже достъп и/или да изведе децата в случай на неподходящо поведение.

ЧАСТ IV. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ И ЦЕНИ

4.1.    За да получат карта за достъп, посетителите заплащат такса съгласно ценоразписа на бадминтон зала Европа и съобразно вида на абонамента. Таксите за абонамент се определят от бадминтон зала Европа и могат да бъдат променяни по всяко време.

4.2. Всеки, закупил абонаментна карта, трябва да попълни, подпише на таблет на рецепцията декларация, с която се съгласява да спазва Правилника за вътрешния ред. Ръководството на бадминтон зала Европа си запазва правото да променя условията за издаването на карти за достъп.

4.3. При съгласие с условията на клиента ще му бъде издадена виртуална карта, която остава собственост на бадминтон зала Европа. Платените такси не се възстановяват.

4.4. Абонаментната карта е персонална и не може да бъде предоставяна или отстъпвана на друго лице.

4.5. Посетителите, които са с карти Мултиспорт или Мултиспорт Кидс, трябва да носят картите си, когато посещават бадминтон зала Европа, и да ги показват на рецепция, както и документ за самоличност за идентификация на Мултиспорт картата. Бадминтон зала Европа си запазва правото да откаже достъп при непредставяне на лична карта за идентификация.

4.6. Ако бъде загубена карта за достъп до залата, трябва да бъде съобщено веднага на рецепцията на бадминтон зала Европа.

4.7.    Всяка злоупотреба с абонаментни карти ще доведе до незабавно прекратяване на абонамента без възстановяване на всякакви суми, заплатени до момента.

4.8.    Бадминтон зала Европа предоставя услуги срещу възнаграждение съгласно ценоразписа си.  Цените се определят от бадминтон зала Европа и могат да бъдат променяни по всяко време.

4.9.    Посетителите заплащат цената за съответния вид услуга предварително на рецепцията на бадминтон зала Европа в брой или по банков път.

4.10.  Промоционални цени и условия не се комбинират с други отстъпки.

ЧАСТ V. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА

Резервации

5.1.    Резервации се правят за запазване на корт за бадминтон, както и за персонални тренировки с треньор.

5.2.    Резервациите се приемат по телефона, през официалния имейл на спортен център Европа или онлайн, чрез онлайн резервационната ни система. Нужен е еднократен депозит за запазване на корт, който се приспада при последно посещение на залата. Той дава право да се резервира корт. Залата гарантира единствено платени резервации с депозит. В противен случай центърът запазва правото си да продаде резервирания час.

5.3.    Анулиране на резервация може да се прави до 3 (три) часа преди запазения час. В противен случай бадминтон зала Европа си запазва правото да предяви искане за заплащане на направената резервация, чрез приспадане на депозита.

5.4.    Бадминтон зала Европа може да анулира или да отказва резервации в случаи на ремонтни работи или поради организиране на събития. В тези случаи посетителите ще бъдат предварително уведомявани.

ЧАСТ VI. ОБЩИ УСЛОВИЯ

6.1.С юридическия факт на ползване на услуга, предлагана от бадминтон зала Европа, посетител приема настоящия Правилник и потвърждава, че доброволно е предоставил своите лични данни. Посетителят дава изричното си съгласие бадминтон зала Европа да съхранява, обработва и използва личните му данни, включително като ги предава на трети лица – подизпълнители, като се съгласява и оторизира бадминтон зала Европа да предоставя информация или лични данни за посетителя на негови адвокати, счетоводители, одитори и други външни консултанти и лица, работещи за бадминтон зала Европа, когато това е необходимо във връзка с дейността на бадминтон зала Европа, както и за запазване и/или защита на правата, имуществото или личната безопасност на бадминтон зала Европа или на неговите посетители и др.

6.2.    В случай че клиент има възражения относно изпълнението на дадена услуга, той може да подаде писмено възражение до управителя на бадминтон зала Европа, който разглежда възражението и уведомява клиента в 7-дневен срок от депозирането му. Решението на управителя е окончателно.

6.3.    В рамките на установеното в този Правилник, бадминтон зала Европа има право да променя едностранно ценоразписа, за което уведомява клиентите посредством съобщение в сайта на бадминтон зала Европа, както и чрез публикуването на промените на интернет и FB страницата на центъра.

6.4.    Центърът запазва правото си да допълва тези правила по всяко време, без да предупреждава индивидуално абонатите.

Бадминтон зала Европа

Бул. Искърско шосе 7, ТЦ Европа, сграда 1; ет. 1

Резервации и информация: 0899 635 940;

email: reception@sportcentereurope.bg; 

www.sportcentereurope.bg

FB: Бадминтон зала Европа/Badminton center Europe

София  01.01.2023 г.

 

Интересно и полезно

НОВИНИ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua