Сдружение „БК „Виктори““ набира младежи за участие в младежки обмен

Сдружение „БК „Виктори““ набира младежи за участие в младежки обмен „Бъди активен, бъди умен, развий потенциала си! Vol. 2“, номер 2019-1-BG01-KA105-061894, финансиран от програма Еразъм +. Проектът ще се реализира през месец май 2019 в град София. Търсят се 15 мотивирани младежи на възраст 17 – 25 години. Допълнителни критерии, на които участниците следва да […]