Сдружение „БК „Виктори““ набира младежи за участие в младежки обмен „Бъди активен, бъди умен, развий потенциала си! Vol. 2“, номер 2019-1-BG01-KA105-061894, финансиран от програма Еразъм +. Проектът ще се реализира през месец май 2019 в град София. Търсят се 15 мотивирани младежи на възраст 17 – 25 години. Допълнителни критерии, на които участниците следва да отговарят:

• мотивация на участие и желание за общуване в междукултурна среда,

• мотивация да развитие на предприемачески качества и умения,

• желание за участие в социални процеси и намиране на решения за промяна.• имащи затруднения при намирането на постоянна работа,

Моля, ако сте мотивирани за участие и отговаряте на горепосочените критерии се свържете с нас на:

https://www.facebook.com/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1Victory-badminton-club-1269929883074995/

или

ivazheliazkova@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *